За инвеститори

Дружеството разпредели като дивидент за финансовата 2008г. общо 3 390 805.74 лева или 5.216 лв. на акция.

Общото събрание на акционерите на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ е разпредели за финансовата 2016г. като дивидент 2 265 900.00 лева или при 650 000 броя акции по 3.486 лева брутен дивидент на една акция.

Общото събрание на акционерите на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ разпредели за финансовата 2017г. като дивидент 656 500 лева или при 650 000 броя акции по 1.01 лева брутен дивидент на една акция.