Обслужващо дружество

Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД е обслужващо дружество на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ съгласно чл.18 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и с предмет на дейност обслужване и управление на недвижими имоти, активи, сгради и инвестиционни проекти. Управляваното портфолио обхваща знакови имоти в София и страната.

Ние реализираме пълния цикъл от структуриране на инвестиционно намерение до извършване на пропърти и фасилити мениджмънт. Консултираме инвеститорите като изготвяме предпроектни проучвания и анализи, управляваме процеса на придобиване, изготвяме концепции и детайлни бизнес планове, линейни графици и търгове за строителство на инвестиционните проекти.

Екипът на компанията притежава дългогодишен практически опит и отлични познания в областта на недвижимите имоти и тяхното управление.