Сердика Пропъртис АДСИЦ

Устав - натиснете ТУК за да свалите документа. 

Политика и практика за определяне и изплащане на възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ -  натиснете ТУК за да свалите документа. 

Етичен Кодекс на поведение на членовете на Съвета на директорите и на служителите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ ТУК за да свалите документа.