Сердика Пропъртис АДСИЦ

Сердика Пропъртис” АДСИЦ притежава значително портфолио от недвижими имоти в цялата страна – различни по вид, предназначение и местоположени Най-голямата концентрация на „Сердика Пропъртис” е в сегмента „офис сгради”.

В условията на силно конкурентният сектор силните страни за „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, са:

  • диверсифицирано портфолио със сграден фонд както в София, така и в цялата страна
  • подписани дългосрочни договори за отдаване под наем на банково – административни, офисни и жилищни помещения, което осигурява сравнително стабилни приходи дори в условията на глобална криза
  • обслужващо дружество с необходимите организация и ресурси по обслужването, поддържането, управлението и развитието на предоставените недвижими имоти от портфолиото на дружеството

Ръководството на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ си е поставило за цел да съхрани не само материалната, но и културната стойност на емблематичните сгради на Дружеството, както и да запази и подобри резултатите от дейността на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ.

„Сердика Пропъртис” АДСИЦ ще изпълнява и следва следните инвестиционни цели:

  • да предостави възможност на своите акционери да инвестират в диверсифициран портфейл от недвижими имоти, като действа на принципа на разпределение на риска за акционерите си;
  • да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на инвестициите им, чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска.