Сердика Пропъртис АДСИЦ

Работата на членовете на Съвета на директорите се подпомага от Одитен комитет. Одитният комитет на Дружеството е избран на редовно годишно общо събрание на акционерите, в състав от трима членове и има мандат 5 години. Одитния комитет е в състав:

  • Тина Димитрова Милушева;
  • Магдалена Рангелова;
  • Елена Великова Николова.

За председател на одитния комитет общото събрание на акционерите избра Елена Великова Николова.